Atatürk www.turkishvision.com
Home | Kontakt | Anmelden EnglishEnglish | TürkçeTürkçe | DeutschDeutsch
Home
Schreiben Sie Ihre Meinung hier >>>
Blogs
Aktuell
Anmelden
Registrierung
Passwort anfordern
Seite empfehlen
Kontakt
Email
Über uns
Suche
Friday, 23. February 2018
Aktuell

29.06.2007 588
Almanya'da 6 aydan 10 yıla kadar ceza

Alman Haber Ajansı DPA, Alman Ceza Kanunu'nda tacevüz girişimiyle suçlanan gencin alabileceği muhtemel cezayı belirledi. Ajansa göre, yasadaki 176. madde şöyle diyor: "Kim 14 yaşından küçük yaşta biri ile ilişki kurmak ister ya da çocuğa bunu istetirse (çocuğu yönlendirirse) 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Bu ilişki tarzında cinsel ilişkinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin pek bir önemi yoktur. Ancak (cinsel ilişki gerçekleşmemiş ise) bu durumda cezayı hafifletici neden göz önünde bulundurulabilir."

Kaynak: www.sabah.com.tr ... »

29.06.2007 587
Lüksemburg Başbakanı Juncker'den ırkçı tutum

Almanya Başbakanı Merkel gazetecilerin B.M.W. ile ilgili sorularını yanıtladı ve Alman gencin serbest bırakılması için çabalarını "heyecana kapılmadan sükunetle hareket ederek sürdüreceklerini" söyledi. Konuya ilişkin fikir belirten Lüksemburg Başbakanı Juncker de "Bir Alman gencin kötü şartlarda bir Türk hapishanesinde bulunmasını kabul edemiyorum. Türkiye'nin Avrupa normlarına uymadığı sürece bilmesi gerekir ki, sık sık Avrupa Birliği sürecinde engellerle karşılaşacaktır" dedi.

Kaynak: www.sabah.com.tr ... »

29.06.2007 586
Portekiz: Türkiye bizim önceliğimiz

Avrupa Birliği dönem başkanlığını 1 Temuz'da Almanya'dan devralacak Portekiz, Türkiye'nin AB üyeliğini "çok önemli ve temel bir gelişme" olarak nitelendirdi. Brüksel'deki toplantıda AB dönem başkanlığı önceliklerini sıralayan Portekiz'in AB İşlerinden Sorumlu Bakanı Manuel Lobo Antunes, "Türkiye'nin üyeliğine ilişkin tutumumuz çok açık. Türkiye üye ülkelerin oy birliği ile aday oldu. Verilen sözlere bağlı kalınmalı" dedi. Dönem başkanlıkları süresince Türkiye, Hırvatistan ve Makedonya ile Batı Balkanlar'ın AB perspektifinin masada olacağını vurgulayan Antunes, "Müzakerelerin amacı aday ülkelerin AB'ye kabulüdür. AB iyi niyetli ve şeffaf olmalı, üye ülkeler de taahhütlerine sadık kalmalıdır" diye konuştu.

Kaynak: www.sabah.com.tr ... »

29.06.2007 585
Google şarj edilebilir arabalara yatırım yapacak

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, temiz enerji ve yeşil teknoloji yatırım planlarını açıkladı. Google daha temiz teknolojilerin ticari olarak tutunabilirliğini hızlandırmak için şarj edilebilir arabalar gibi yenilikçi projelere yatırım yapacak.

2008'den itibaren karbon nötralize etme politikasının uygulanmasını sağlayacak olan Google, küresel karbon emisyonunu azaltacak projelere yatırım yapacak.

Google CEO'su Eric Schmidt yaptığı açıklamada, yeni teknolojilere yatırım yaparak ve bu konularda diğerleriyle ortaklıklar gerçekleştirilerek, çevreye anlamlı katkıda bulunulabileceğini söyledi. Schmidt, "Bu sadece bir başlangıç. İklim değişikliği ile baş edebilmek için aktif olarak daha fazla fırsat arıyoruz" dedi. İklim Grubu Başkanı Dr. Steve Howard ise küresel ısınmanın yarattığı tehditler, ekonominin her sektöründe cesur, yaratıcı ve geniş kapsamlı hareket gerektirdiğini belirtti. Howard, Google'ın çevresel yenilikçiliğe yatırım yapmaktaki kararlılığının, 'dünya çapında' etki alanı ile birleştiğinde, iklim değişikliği konusunda uluslararası bir hareketi önemli derecede teşvik edeceğini ve hızlandıracağını söyledi.

ENERJİ STRATEJESİ

Google'dan yapılan açıklamada, temiz enerji ve yeşil teknolojiye ilişkin stratejinin önemli unsurları şöyle sıralandı.

-Google, standart veri merkezlerinin harcadığı enerjinin yarısı kadar enerji kullanacak.

-Daha temiz enerji kullanımını özendirmek amacıyla, veri merkezleri için güç satın alırken, karbon için bir gölge fiyatı uygulayacak.

-Takasın çevresel gelişimi finanse etmeye yardımcı olacağına inanan Google, küresel karbon emisyonunu azaltacak projelere yatırım yapacak.

- Daha temiz teknolojilerin ticari olarak tutunabilirliğini hızlandırmak için şarj edilebilir arabalar gibi yenilikçi projelere yatırım yapacak.

-Google, Earth ve Google Transit gibi ürünlerini kullanarak, enerji ve iklim değişikliği konularında kullanıcılarının bilgi vermesi ve dünyayı harekete geçirmesine katkı sağlayacak.

-Enerji verimliliği ve yenilenebilir portföy standartlarını belirlemek, sera gazı emisyonları için fiyat işaretlerini belirlemek, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji araştırma ve geliştirmesi gibi hususlar için kamu harcamalarını artırmak dahil olmak üzere kamu politikasındaki değişimleri destekleyecek.

Kaynak: www.sabah.com.tr ... »

29.06.2007 584
CIA hazırladığı PKK raporunu sansürledi

CIA, hazırladığı PKK raporunda örgütün kuruluşuna ilişkin tüm bilgileri ile birlikte bölücü terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye teslimi ile ilgili detayları sansürledi.

CIA bundan tam 19 yıl önce “Irak, Türkiye, İran: Kürt Ayaklanmaları” başlıklı, 32 sayfalık çok gizli bir rapor hazırladı. Bilgi Edinme Yasası kapsamında 2002 Ocak ayında kamuya açılan 1 Mart 1988 tarihli bu raporda, üç ülkedeki Kürt hareketlerin geçmişleri ele alınıyor ve gelecek hakkında tahminlerde bulunuluyor.

3 sayfa simsiyah

Bu raporun bizi en çok ilgilendiren yönü PKK’nın ortaya çıkışı ve gelişmesini anlatan üç sayfanın tümünün simsiyah olması. Öyle ki, CIA’nın sansürcüleri, raporun başındaki “içindekiler” bölümünde Türkiye ile ilgili kısmı bile karartmışlar. Yani raporun adında Türkiye var ama içinde pek yok. Vatan Gazetesi'nden Ruşen Çakır'ın haberine göre; raporda PKK ile ilgili olarak, sadece, örgütün Batı Avrupa faaliyetleri kısmen yayınlanmış. Buna karşılık Irak ve İran Kürt hareketleriyle ilgili bölümlere pek dokunulmamış. CIA’cıların, PKK konusundaki bilgi ve analizleri neden “ABD’nin ulusal çıkarlarına aykırı” görüp gizledikleri çok ciddi bir soru olarak önümüzde duruyor.

Bu raporda Kerkük konusuna geniş yer ayrılmış olması da ilginç. Şöyle deniliyor: “Bağdat, Türkiye’nin, Kerkük’teki petrol bölgelerine el koymak için Kürtlerin çıkardığı huzursuzluğu bahane etmesinden kaygılı. Iraklılar, Osmanlı Devleti döneminde Türkiye’ye ait olan petrol zengini bölgeyi geri almak isteyen Türklerin, eğer Irak İran’a savaşta yenilirse, her an uygulamaya konulabilecek planları olduğuna inanıyorlar.”

‘Bağımsız Kürdistan zor ama mümkün’

Bu rapordan dört yıl sonra ABD’nin önde gelen tüm istihbarat kurumları bir araya geldi ve uzun bir çalışmanın ardından “Kürtler: Artan Umutlar, Eski Kaygılar” (The Kurds: Rising Expectations, Old Frustrations) başlıklı 17 sayfalık gizli bir raporu, 1 Eylül 1992 günü kaleme aldılar. Bilgi Edinme Yasası gereği Kasım 2000 tarihinde, bazı bölümleri sansürlenerek kamuya açıklanan raporda Irak, Türkiye, İran başta olmak üzere Kürtler hakkında bilgiler veriliyor ve buralardaki Kürtçü hareketler üzerinde ayrıntılı değerlendirmeler yapılıyor.

Batı strateji değiştirir

Amerikan istihbaratçılarının, Türkiye’nin PKK ile mücadelesinin ABD ile ilişkileri zora sokacağını saptamış olmaları dikkat çekici. Raporun “temel değerlendirmeler” bölümünde aynen şu paragraf var:

“Türkiye’deki büyüyen Kürt ayaklanması, Türk-Amerikan ortaklığını daha fazla baskı altına alır. Özellikle, Ankara PKK’ya karşı askeri mücadelesini tırmandırır veya Güneydoğu’daki Kürt asilerin üzerine daha sert bir şekilde gider ve ABD’nin de bu gayretlerine desteğini beklerse...”

Amerikalı istihbaratçıların, birleşik ve bağımsız bir Kürt devletinin “zor ama mümkün” olduğu yolundaki değerlendirmeleriyse epey uyarıcı: “Eğer tüm Kürtlerin ortak bir bağımsızlık hareketi gelişirse -ki bunu pek mümkün görmüyoruz- Batı uzun süredir sürdürdüğü politikasını değiştirmek durumunda kalabilir ve bir yandan varolan devletlerdeki stratejik çıkarlarını korumaya çalışırken diğer yandan yeni bir etnik devletin barışçıl bir şekilde ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir.”

CIA ve Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) dışında Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarının istihbarat birimlerinin, ayrıca tüm kuvvet komutanlıklarının istihbaratla ilgili sorumlularının birlikte hazırladığı raporda Kürt hareketlerinin her ülkede ayrı ayrı gelişmesi öngörülüyor ve PKK’nın engellenmesi için Ankara’ya, reformlar yapması ve şiddet karşıtı Kürt partilerinin önünü açması öneriliyor.

Üçüncü bir rapor

Amerikan istihbaratçılarının öteden beri Kürt sorunuyla yoğun bir şekilde ilgili oldukları, 1 Temmuz 1979’da CIA tarafından kaleme alınıp Ekim 2002’de kamuya açılan 42 sayfalık “Kürt Sorunu Üzerine Öngörüler” (The Kurdish Problem in Perspective) raporuyla daha iyi anlaşılıyor. Bu, diğerlerine kıyasla daha akademik bir çalışma olarak dikkat çekiyor.

3 RAPORA GÖRE KÜRT NÜFUSU

Her üç raporda da Kürtlerin yaşadığı topraklar haritalarda gösterilmiş ve sayıları verilmiş.

1979 raporuna göre:

Türkiye: 4-6 milyon

İran: 2.8-3.5 milyon

Irak: 2.5 milyon

Suriye: 250-300 bin

SSCB: 100 bin

TOPLAM: 9.65-12.4 milyon

1988 raporuna gÖre:

Türkiye: 7 milyon

İran: 2.5 milyon

Irak: 2.5 milyon

Suriye: 500 bin

SSCB: 100 bin

TOPLAM: 12.6 milyon

1992 raporuna gÖre:

Türkiye: 10-12 milyon

İran: 4 milyon

Irak: 3.4 milyon

Suriye: 500-700 bin

Bağımsız Devletler

Topluluğu: 150 bin

Lübnan: 20 bin

TOPLAM: 18-20 milyon

Kaynak: www.hurriyet.com.tr ... »
Ergebnisseiten: 1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-290  291-300  301-310  311-320  321-330  331-340  341-350  351-360  <<  361  362  363  364  365  [366]  367  368  369  370  >>  371-380  381-390  391-400  401-410  411-420  421-430  431-440  441-450  451-460  461-470  471-480  481-482  
Gehe zum Eintrag Nr.  
Top
Mustafa Kemal Atatürk
... is turkish vision!
Home | Kontakt | Anmelden
Besucher: 14177592 (Heute: 3867)