Atatürk www.turkishvision.com
Home | Kontakt | Anmelden EnglishEnglish | TürkçeTürkçe | DeutschDeutsch
Home
Schreiben Sie Ihre Meinung hier >>>
Blogs
Aktuell
Anmelden
Registrierung
Passwort anfordern
Seite empfehlen
Kontakt
Email
Über uns
Suche
Sunday, 22. April 2018
Aktuell

23.02.2007 261
BULGARISTAN'DA TÜRKLERIN OY KULLANMA HAKKI SINIRLANDI

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Bulgaristan'ı temsil edecek 18 milletvekilinin nasıl seçileceğini belirleyen ve Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşlarının oy kullanmasını engelleyen yasa tasarısı Bulgaristan parlamentosunda onaylandı.

Parlamentonun bugünkü oturumunda, yasa tasarısında AP parlamentosu milletvekilliği seçiminde ne tür oy pusulası kullanılacağı ve kimlerin aday olabileceğini öngören son maddeler ele alındı. Tek tek oylanarak kabul edilen maddelere göre, haziran ayında yapılması planlanan AP parlamentosu milletvekilliği seçimlerine kendi listeleriyle katılabilmek için siyasi partiler en az 15 bin, koalisyonlar da en az 20 bin imza toplamak zorunda kalacaklar.

Her siyasi parti ve koalisyon için beyaz renkte ayrı oy pusulası basılacak, oy pusulalarında siyasi parti ve koalisyonların adayları sıralı liste halinde yer alacak. Seçmenler listede yer alan adaylardan özellikle tercih ettikleri birinin ismini işaretleyebilecekler. Böylece bu aday alt sıralarda dahi olsa seçmenler tarafından tercih edilmişse aldığı oya göre üst sıraya çıkabilecek.

AP milletvekilliğine, 21 yaşını doldurmuş, yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş ve son 2 yıldır Bulgaristan veya AB ülkelerinden birinde ikamet eden Bulgaristan vatandaşları aday olabilecekler. Yasa, seçimin kesin tarihinin 30 Haziran tarihini geçmemek şartıyla Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov tarafından belirlenmesini öngörüyor. Buna göre, Pırvanov seçim tarihini en geç 2 ay içinde belirleyecek.

TÜRKİYE'DEKİ BULGARİSTAN VATANDAŞLARININ DURUMU

Yasa tasarısında Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşlarının oy kullanmasını sınırlayan madde geçen hafta başında muhalefet partilerinin girişimiyle kabul edilmişti. Bu maddeyle seçimde AB üyesi olmayan ülkelerde yaşayan Bulgaristan vatandaşları oy kullanamayacaklar. Bu vatandaşların oy kullanabilmesi için seçim tarihinden en az 3 ay önce Bulgaristan veya AB ülkelerinden birine gelip seçim günününe kadar resmen buralarda ikamet etmeleri gerekiyor.

Söz konusu maddeyle Bulgaristan'da ikameti olmasına rağmen seçim tarihinden önce AB üyesi olmayan bir ülkeye seyahat eden ve burada 46 gün kalan Bulgaristan vatandaşları da sandık başına gidemeyecekler. Yasa tasarısının bu maddesine karşı çıkan ve üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) maddenin iptali için anayasa mahkemesine başvuruda bulunacak.

CUMHURBAŞKANI YASAYI VETO EDECEK Mİ?

Bulgaristan parlamentosunda kabul edilen AP milletvekili seçimi yasasının Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov tarafından veto edilip edilmeyeceği de merakla bekleniyor. Yasa önümüzdeki hafta başında onaylanmak üzere Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov'a sunulacak. Yasa, Pırvanov tarafından onaylanırsa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek. Pırvanov yasayı veto ederse, yasa parlamentoda yeniden oylamaya sunulacak. Bulgaristan anayasasına göre, parlamentodan gelen yasaları cumhurbaşkanı sadece bir kez veto edebiliyor.
Kaynak: www.milliyet.com.tr ... »

Zum Diskussionsforum "EU-Beitritt der Türkei" ... »
Zum Diskussionsforum "Ist in der westlichen Welt ein Platz für die Türkei?" ... »
Zum Diskussionsforum "Ist der Kampf der Kulturen akut und unvermeidbar?" ... »
Zum Diskussionsforum "Wie sehen und erleben Nichtmuslime die islamische Religion?" ... »

21.02.2007 260
BELCIKA'DAKI CILGIN "TÜRKLER"

Belçika'nın Türk köyü olarak bilinen Faymonville kasabasının geleneksel şenlik günleri yine Türk kültürünün de yer aldığı renkli görüntülere sahne oldu.

17. yüzyılda Stavelot-Malmedy krallığı, Türklerle savaşırken tüm kasabaların kiliselerinden savaş için vergi topluyordu. Çevrede bu vergiyi vermeyi reddeden tek kasaba ise Faymonville'di. Bu yüzden "Türk" damgası yiyen Faymonville sakinleri, bunu hakaret saymak yerine Türklüğü kültürlerinin bir parçası haline getirdi. Rivayetlere göre, daha sonraki dönemlerde savaş vergisi ödemeye karşı çıkan Faymonvilleliler, kilise çanları çalındığı zaman ezan taklidi yapıyorlardı.

NÜFUSU bini geçmeyen kasabada Türklüğe ait birçok detay bulunuyor. Turkenblot (Türk kanı) adında sert bir likör üretilen kasabanın futbol kulübünün adı da "FC Turkania". Gençlik derneğinin "Birleşik Genç Türkler" adını taşıdığı Faymonville kasabasındaki eski kütüphanenin duvarlarında da Atatürk posteri ve çeşitli Türk simgeleri dikkat çekiyor. Faymonvillelilerin her yıl düzenledikleri şenliklere de Türk motifleri damgasını vuruyor.

Kaynak www.milliyet.com.tr ... »

Zum Diskussionsforum "Wie sind Ihre Erfahrungen mit Türken und türkischer Kultur?" ... »
Zum Diskussionsforum "Berichten Sie über Ihre Reiseerlebnisse in der Türkei" ... »
Zum Diskussionsforum "Integrationsprozess der türkischen Bevölkerung in Deutschland" ... »

20.02.2007 259
ERMENISTAN'DAN GÖRÜNECEK

Kars Belediye Baskani Naif Alibeyoglu'yla (solda) 'Insanlik Abidesi'nin önünde poz veren heykeltiras Mehmet Aksoy hayli heyecanliydi; hatta bir ara gözleri doldu.

Kars Belediyesi'nce Mehmet Aksoy'a siparis edilen 30 metre yüksekligindeki 'Insanlik Abidesi' heykeli Ermenistan'dan da görünecek. 'Insanlik Abidesi' Türkiye'nin en büyük heykeli olacak.

Devami www.radikal.com.tr ... »

Zum Diskussionsforum "Die Türkei und die Armenische Frage" ... »
Zum Diskussionsforum "Türk Milliyetçiliði - Türkler Milliyetçiliði nasýl algýlýyor?" ... »
Zum Diskussionsforum "Wie sehen und erleben die Türken ihre Religion? Türkisches Verständnis von und über Islam" ... »
Zum Diskussionsforum "Ist die Türkei bereits auf dem Weg zu einem islamischen Gottesstaat?" ... »

20.02.2007 258
INGILTERE'DEN TÜRKIYE'YE "SAGLAM" DESTEK

İngiltere Avam Kamarası Başkanı Jack Straw, İngiliz hükümeti ve parlamentosunun Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine destek konusunda son derece sağlam bir duruş sergilemeyi sürdürdüğünü söyledi.

Straw, İşçi Partisi’nin Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Enfield bölgesinin milletvekili olan göçten sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Joan Ryan’ın Türk toplumunun ileri gelenleriyle bir araya gelmek üzere parlamentoda düzenlediği toplantıya katıldı ve bir konuşma yaptı.

Kendisine Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemdeki en büyük başarısı olarak neyi gördüğüne dair sorular yöneltildiğini anlatan Straw, bu soruya her zaman Türkiye ile AB arasındaki müzakerelerin başlatılması kararının alındığı AB zirvesinde oynadığı rol olduğunu belirterek yanıt verdiğini ifade etti.

Devami www.milliyet.com.tr ... »

Zum Diskussionsforum "EU-Beitritt der Türkei" ... »
Zum Diskussionsforum "Ist in der westlichen Welt ein Platz für die Türkei?" ... »
Zum Diskussionsforum "Ist der Kampf der Kulturen akut und unvermeidbar?" ... »

20.02.2007 257
ALINUR VELIDEDEOGLU'NUN MIDNIGHT EXPRESS SAVASI - WWW.YOUTUBE.COM DA IZLEYIN

Midnight Express (www.youtube.com)

1999, 8 yýl önce, Cannes'da "Life is Beautiful" filmi gösteriliyor, o müthiþ film, hani sonradan Oscar aldý.
Davetliler arasýnda reklamcý Alinur Velidedeoðlu da var.
Pýrýl pýrýl, þahane bir hava.
Güneþ, çapkýn çapkýn göz kýrpýyor.
Davetliler, Carlton Oteli'nin plajýndalar.
Pek çok milletten insan bir arada.
Alinur'un karþýsýnda kýrýk ama sevimli bir Türkçe ile konuþan bir Amerikalý var.
Alinur da o gün son derece neþeli, fýrsatý kaçýrmýyor, espriyi patlatýyor: "Sevgiliniz güzel miydi?"
"Hayýr" diyor Amerikalý en ciddi haliyle, "Ýsterdim ama Türk evgilim hiç olmadý..."
"Nasýl oluyor da kendinizi Türkçe bu kadar iyi ifade ediyorsunuz o zaman? Nerede öðrendiniz dilimizi..."
"Hapishanede" diyor adam.
"Ülkenizin hapishanelerinde beþ sene yattým..."
Sessizlik.
Alinur soruyor:"Hapse neden düþtünüz?"
"Esrar kaçýrýyordum, yakalandým..."
"Allah Allah yaþadýklarýnýz Midnight Express'in hikáyesine benziyor..."
Amerikalý da, "Benzemiyor, ta kendisi!" diyor.
"Dünya küçüktür" dedikleri þey, bu olsa gerek.
Bir reklamcý olarak Midnight Express'in ülkemize verdiði zararýn kolay kolay telafi edilemeyeceðine inanan Alinur Velidedeoðlu, hiç aklýnda

yokken, karþýsýnda filmin kahramaný Billy Hayes'i buluyor.
Ne var ki, olayý bizzat yaþayan kiþi, yani Hayes, olan biteni filmden çok farklý anlatýyor.
"Bana Türk hapishanelerinde kötü davranýlmadý" diyor, "Türkiye'deki cezaevlerini Amerika'dakilere tercih ederim."
Söz konusu filmin, kasten Türkleri karalamak için çekildiðini söylüyor.
En önemlisi de kendisinin öyle þeyler yaþamadýðýný anlatýyor.
Alinur birdenbire, "Bu bana aktardýklarýnýz kameraya da söyler misiniz?" diyor, "Madem Türkleri bu kadar çok seviyorsunuz..."
"Hay hay" diyor Hayes, "Ben derdimi dünyaya anlatamadým, belki sayenizde sesimi duyururum..."
Ve Carlton Oteli'nin plajýnda, Alinur Velidedeoðlu'nun sorularýný kamera karþýsýnda yanýtlýyor.

Tekrar ediyorum, bunlar tam yedi yýl önce oluyor.

O röportaj, Türkiye'de yayýnlanýyor.
Bu tabii Alinur'u kesmiyor, o istiyor ki bu gerçeði, bütün dünya öðrensin.
Bugüne kadar Midnight Express'i izleyip Türkiye hakkýnda olumsuz fikirlere sahip olanlar, meseleyi bir de olayýn kahramanýndan farklý þekilde
dinlesin.
CNN'i, ABC'yi, BBC'yi arýyor.
Söz konusu röportajý ulaþtýrmak istediðini söylüyor.
Cevap: "Çok teþekkür ederiz ama biz ilgilenmiyoruz..."
Nedense Avrupalý ve Amerikalý hiçbir kanal Hayes'in anlattýklarýný yayýnlamayý kabul etmiyor.
Oysa Midnight Express, saðda solda gösterilmeye devam ediyor.

Ve derken...

Youtube icat ediliyor ve salgýn haline geliyor.
Alinur'un aklýna da þöyle bir fikir düþüyor.
Eðer bu röportaj Youtube'da yayýnlanýrsa, herkes izler ve gerçeði öðrenir.
Ve çok "týk" alýrsa daha uzun süre yayýnda kalýr ve dünya üzerinde daha çok insan neler olup bittiðinin farkýna varýr.

Anladýnýz...

Alinur Velidedeoðlu, Midnight Express hikáyesini kampanyaya dönüþtürmek istiyor.
Hepimizin iþ edinip, Youtube'a girip o filmi izlememizi istiyor.
Onun bu iþten her hangi bir kazancý olacak mý?
Hayýr.
O, sadece bu meseleyi gerçekten kafaya takmýþ biri.
Tutturuk yani.
Bana da o kadar söyledi ki, sonunda gittim seyrettim.
Ve düþündüm.
Haklý aslýnda, korkunç bir þey bu.
Birinin baþýndan geçenleri, biri çarpýtýyor ya da kendi yorumunu katýyor ve bunun filmini yapýyor.
O film de, senin ülkenin imajý oluyor.
Sen istediðin kadar, "O öyle deðildi böyleydi" de...
Midnight Express filminin hikayesi bu.
Bu ülke, milyonlarca dolar para kaybetti o film yüzünden.
Bir türlü doðrultamadýðý bir imajý oldu.
Düþünsenize, geçenlerde Abdullah Gül Washington'a gitti, o gün bile film gösterildi. Milyonlarca Amerikalý filmi tekrar izledi. Þimdi o gece

Midnight Express'in yayýnlanmasý önceden planlanmýþ mýydý bilemem ama siz sonuca bakýn. Hangi yabancýyla tanýþýrsanýz tanýþýn, bildiði

birkaç þey vardýr ülkemiz hakkýnda: Göbek dansý, þiþ kebap, Ayasofya, Ýstanbul ve Midnight Express...
Bu film yüzünden bozulan imajýmýzý tersine çevirebilir miyiz bilmiyorum ama olayýn "esas oðlan" ýný da bir dinlesek diyorum.
Meraklýlar için, Youtube'a girin, Alinur ya da Midnight Express yazýn röportaj çýkýyor.

Ýzleyin...
Bir katkýnýz olsun...

Midnight Express (www.youtube.com)
Ergebnisseiten: 1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-290  291-300  301-310  311-320  321-330  331-340  341-350  351-360  361-370  371-380  381-390  391-400  401-410  411-420  421-430  <<  [431]  432  433  434  435  436  437  438  439  440  >>  441-450  451-460  461-470  471-480  481-482  
Gehe zum Eintrag Nr.  
Top
Mustafa Kemal Atatürk
... is turkish vision!
Home | Kontakt | Anmelden
Besucher: 14413561 (Heute: 370)